KOMPONENTER

Produkter fra de mest anerkjente produsentene i bransjen

komponent

Dempeledd

Attenuatorer for koaksial og bølgeleder. Faste, kontinuerlig variable og step attenuatorer. Høy og lav effekt.

komponent

Adaptere

Koaksial og bølgeleder adaptere.


komponent

Termineringer

Termineringer for koaksial og bølgeleder, høy og lav effekt.

komponent

Retningskoplere

Couplere for koaksial og bølgeleder. Stripline,
Crossguide, broadwall, multi-hole, narrow wall, rotary,
sidewall, top-wall, single, dual, reflectometer,
high directivity

komponent

Filtere / diplexere

Koaksial og bølgeleder filter.
Stripline, microstrip, comb-line,
tubular, absorptive, reflective,
interdigital,
high pass, low pass, band pass, band stop

komponent

Svitsjer

Elektromagnetiske switcher.
Både standard og custom versjoner.
Koaksial og bølgeleder.


komponent

Forsterkere

Mikrobølge og RF for militære, komersielle og industrielle formål. 10 MHz- 40 GHz. Standard og custom. Radar, cellular, communications, EW, LNA, small signal, broadband, high power. MMIC, GaN, GaAs, TWT, TWTA.

komponent

Antenner

Horn, reflektor, spalte, sirkulær, helix.
Radar, Aerospace, ECM, Navigation, Tracking and Telemetry Systems , Satellite Communications (space and ground base), VHF/UHF Communications and Electronic Warfare, Corrugated Horns, Electro-Formed, Lens Corrected Horns, Log Periodic, Omnidirectional, Waveguide Horns)

komponent

Kalibreringskit

Kalibreringskit for både koaksial og bølgeleder.


komponent

Sirkulatorer/isolatorer
komponent

Koaksialkabler

Bulk kabler og konnektorer. Ferdige kabelsett på bestilling.
DC - 40 GHz
Flexible
Semi-flexible
Radiating coax cable

komponent

Detektorer

Schottky diode
Zero-biased Schottky
Microwave laser detectors

komponent

Bølgelederkomponenter

Faste biter, fleksible, bend, adaptere, filter,
magic tees, trykkvindu, termineringer, twists,
double ridge, spear, double spear, tapers

komponent

Flenser

Alle typer waveguide flenser leveres.
Mange typer fra lager i Bergen.

komponent

Diplexere

Dipleksere, bølgeleder og koax. Standard og custom.


komponent

Elektroformede komponenter

Bølgeleder adaptere, horn, bend, twists.

komponent

Lynbeskyttelse

Koaksial. DC block, DC Pass

komponent

Limitere

Standard + Custom
Coaxial
Waveguide
PIN Diode


komponent

Mismatches

Coaxial
Waveguide
Two port standard airlineskomponent

Oscillators

Crystal Oscillators, Synthesizers
Cavity, Oven Controlled, Crystal
DROs, MM Wave
Varactor Tuned, Mechanically Tuned 


komponent

Phase Shifters

Koaksial og bølgeleder
Mekanisk og dielektrisk tuning
Ferrite, Diode
komponent

PIN Diode Products

Switcher, limitere og attenuatorer


komponent

Splittere

Power dividere, koaksial, waveguide, stripline, 2-way, multiport, standard og custom design.

komponent

Trykkvindu

Pressure windows for bølgeleder, standard og double-ridged, teflon/fiberglasskomponent

Vandrebølgerør/TWT

Travelling Wave Tube, for bruk i militær, industriell og forskningssammenheng.

komponent

MPM, nanoMPM

Microwave Power Modules

komponent

Transistorer

GaAs FET chips and HEMT chips
Super low noise packaged HEMTs
Discrete GaAs FETs
Internally matched power FETs
GaAs MMICs: L-band, X-band, Ku-band, MM-wave LNAs, MM-wave power apms, prescalars

komponent

Rotary Joints

Waveguide, coaxial, hybrid
Single-, dual-, tri-channel
Limited motion (sector rotating joints)

komponent

Bølgeleder tørkere

Tørkere og tilbehør
- 19" rack mount
- wall mount
- floor mount

MATERIALER

Dempematerialer, pakninger og annet nyttig materiell.

komponenter

Dempematerialer

Absorbere for bruk i komponentbokser, ekkofrie rom eller hjørner.

materialer

Pakninger

Elektrisk ledende pakninger og tilbehør

instrumenter

Spesiallim

Elektrisk ledende lim og lim for montering av dempematerialer.

INSTRUMENTER

Vi leverer instrumenter fra Narda Safety Test Solutions. Deres omfattende utvalg av produkter for sikring av varsling av elektromagnetiske felt (EMF). Bredbåndsinstrumenter, frekvensselektive instrumenter, varslingsinstrumenter og instrumenter for overvåkning, kontroll og sikring.
Anbefalte kalibreringsintervall er angitt for de forskjellige instrumentene, og avhengig av instrument får man også beskjed når det nærmer seg kalibrering. Vi tilbyr både standard og akkredditert kalibrering.
I tilegg til deres klasseledende safety instrumenter tilbyr Narda også instrumenter for EMC og test. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

instrument

NBM-550

HF - bredbånd
Kompakt håndholdt bredbåndsinstrument for målinge av elektromagnetiske felt. Inneholder også datalogger for lagring av måleresultater. Gir svært nøyaktige feltstyrkemålinger i høyfrekvensområdet. Et bredt utvalg av prober er tilgjengelig for NBM-500 serien.

instrument

NBM-520

HF - bredbånd
Lillebroren til NBM-550. Mangler noen av funksjonene til storebroren, men er til gjengjeld lettere og mer kompakt. Alle probene til NBM-550 er også kompatible med NBM-520. I kombinasjon med et NBM-550 instrument kan den også brukes for fjernmålinger.

instrument

SRM-3006

HF - frekvensselektivt
Håndholdt selektivt strålingsmeter for frekvenser opp til 6GHz. Gir en rask og pålitelig sikkerhetsvurdering av de elektromagnetiske feltene med separat måling av de forskjellige frekvensene.instrument

EFA-300 [utgått]

LF - selektivt og bredbånd
Instrumentet er erstattet av EHP-50F. For isotropiske målinger av lavfrekvente E og H-felt. Både selektive og bredbåndsmålinger. I tillegg til den innebyggede magnetfeltprobene kan den benyttes sammen med eksterne prober. Fra 5 Hz til 32 kHz.

instrument

ELT-400

LF - bredbånd

Dekker frekvensområdet fra 1 Hz - 400 kHz.
Instrument for måling av magnetiske felt i forbindelse med sertifisering i henhold til EN eller IEC standarder.
Gir en rask evaluering av de magnetiske feltene.

instrument

THM-1176

LF - Statiske magnetiske felt
Instrument for måling av statiske magnetiske felt (DC-1kHz). Typiske bruksområder er medisin (MRT), metallurgi og elektrisk jernbaner.instrument

Nardalert S3

Personlig varsling
Personlig varslingsinstrument som måler elektriske felt opp til 40GHz. Varsling ved lyd, lys og vibrasjon. En separat sensor gjør det mulig å redusere nedetid. Sensoren er kalibrert i henhold til en aktuell standard (f.eks. ICNIRP), men varslingsnivåene er justerbare. LCD skjerm for rask info. USB tilkobling/lading.

instrument

Radman / Radman XT

Personlig varsling
Personlig varslingsinstrument som måler både elektriske og magnetiske felt opp til 40GHz. Varsling med lyd og lys ved fastsatte prosenter av grenseverdi. Kan også brukes som en enkel lekkasjedetektor på f.eks. bølgeleder. Mulighet for datalogging for dokumentasjon.

instrument

SMARTS II

Kontinuerlig måling
Area Monitor for montering på vegg eller tak. Kontinuerlig måling med alarm ved overskridelse av angitte grensenivå. Modell velges i henhold til ønsket standard (f.eks. ICNIRP).

instrument

NIM-511/513

HF - bredbånd
Instrument for måling av både elektriske og magnetiske felt i industrielle miljø. Samtidig måling av E- og H-felt ved hjelp av en kombinasjonsprobe utviklet for målinger av ISM-frekvenser. Typiske industrielle bruksområder: sveising, halvlederproduskjon, indusjonsovner, plasma generatorer etc. Proben er utviklet for å dekke spesifikke frekvenser.

instrument

NBM-580

Kontinuerlig måling
Bredbåndsstrålingsmeter for bruk i kombinasjon med opptil 8 eksterne måleenheter. Meteret fungerer som en sentral for fjernstyring av Narda sine Nardalert S3 varslingsinstrumenter eller deres NBM-520 for presisjonsmålinger. Målingene kan vises direkte på instrumentets skjerm, eller overføres over nettverkstilkoblingen til en PC for ytterligere analyse.

instrument

EFC-400

Simulering
Simuleringsverktøy for beregning elektromagnetiske felt. Opprinnelig utviklet for bruk ved simulering av lavfrekvente felt fra kraftledninger og høyspentmaster. I dag finnes versjoner for simulering av høyfrekvente felt i forbindelse med telecom.

instrument

EHP-50F

LF - selektivt og bredbånd

Dekker frekvensene 1Hz - 400kHz
Erstatter det populære EFA-300 instrumentet for ELF målinger. Måler både elektriske og magnetiske felt og har en innebygget FFT analysator. Sensoren styres med en PC via EHP50-TS programvaren eller via NBM-550 for et portabelt felt kit.

instrument

EHP-200A

LF - selektivt og bredbånd

Dekker frekvensene 9 kHz til 30 MHz
Et kompakt instrument for måling av magnetiske og elektriske nær og fjernfelt i RF området. Gjør frekvensselektive målinger. I tillegg til å være å kunne benyttes til HMS formål på arbeidsplassen, så egner EHP-200A seg til å bestemme nær og fjernfeltene til sendere.


instrument

AMB-8059

Area monitor - Kontinuerlig måling
For kontinuerlig og langtidsmåling og logging av elektromagnetiske felt opp til 7GHz. En værtettet enhet som egner seg for bruk både utendørs og innendørs. Egnet for måling av f.eks. radio/TV, GSM, UMTS, transformator stasjoner, strømledninger etc.
instrument

AMS-8061

Area monitor - Kontinuerlig måling

Dekker frekvensene 100kHz - 6GHz
For kontinuerlig og langtidsmåling og logging av elektromagnetiske felt opp til 6GHz. En værtettet enhet som egner seg for bruk både utendørs og innendørs. Selektive frekvensmålinger på inntil 20bånd.

instrument

NRA 2500

Low-cost spectrum analysator

Dekker frekvensene 5MHz - 2.5GHz

Fjernstyrt spectrum analysator i 19" rack format. Dette instrumentet tilbyr alt du trenger for satellitt tracking, antenneoppsett og bærebølgeovervåkning.

Ideelt for bruk i DSNG kjøretøy, så vel som til bruk i jordstasjoner og VSAT stasjoner. NRA-2500 kan integreres i eksisterende kontroll og overvåkningssytemer.

instrument

NRA 3000 RX

Remote Analyzer with receiver characteristics

Dekker frekvensene 9kHz - 3GHz
Fjernstyrt spektrumsnalysator med en rekke omfattende egenskaper, noe som gjør at den gir svært mye for pengene. Det er spesielt egnet til signalovervåkning noe som gjør at den er mye benyttet i kringkastings senter og det er en essensiell enhet i sendelokasjoner.instrument

NRA 6000 RX

Remote Analyzer with receiver characteristics

Dekker frekvensene 9kHz - 6GHz
Tilsvarer NRA 3000 RX, men dekker frekvenser opp til 6GHz. Gir mulighet for analyse av alle radiofrekvenser inkludert de siste mobile kommunikasjonsbåndene (fra TETRA til GSM, UMTS, WiMAX og LTE)

instrument

IDA 2

Lett og portabel signal analysator for detektering, analyse og lokalisering av RF signaler og interferens

Dekker frekvensene  9 kHz to 6 GHz
Bruksområdene omfatter;

 • feilsøking i mobilt kommunikasjonsutstyr (2G/3G/4G)
 • søk etter interferens/jammere og andre uønskede signalkilder
 • detektering av skjulte sendere (TSCM)
 • signalovervåkning ved grenser
 • lokalisering av SAR sendere

instrument

SignalShark

NYHET! 
Real-Time Handheld Analyzer

Dekker frekvensene 9kHz - 8GHz
Signalanalysator for deteksjon, analyse, klassifisering og lokalisering av RF signaler. For stasjonær og mobil bruk. Støtter Narda sine antenner for automatisk retningspeiling.

 • Extremely high Sweep Rate of up to 40 GHz/s
 • 40 MHz Real-Time instantaneous bandwidth
 • High Time Resolution Spectrogram
 • Powerful, live persistence spectrum to find hidden signals
 • Full automatic Direction Finding
 • High Dynamic Range (HDR) Receiver